Cảm biến nắp hố ga sông

 • Đo mực nước đập

  Cảm biến giám sát mực nước của Internet of Things Để có thể vận hành đáng tin cậy các hồ chứa nước uống và sông ngòi trong khu vực tưới tiêu, thông tin chính xác...
  Đọc thêm
 • Giám sát mực nước giếng

  Cảm biến cảnh báo thảm họa đô thị Hệ thống giám sát mực nước giếng đô thị (Cống, cống) là một phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thoát nước thông minh.Thông qua hệ thống này, bộ phận quản lý có thể quản lý toàn cầu...
  Đọc thêm
 • Đo mực nước kênh hở

  Cảm biến cho nông nghiệp: Giám sát mực nước kênh hở Đo lưu lượng nước là công việc cơ bản của tưới tiêu nông nghiệp.Nó có thể điều chỉnh hiệu quả lưu lượng phân phối nước của từng kênh và nắm bắt...
  Đọc thêm