Sự nghiệp

DYP liên tục tìm kiếm những cá nhân tài năng, năng động và có động lực cao cho các lĩnh vực bán hàng, kỹ thuật, vận hành và hơn thế nữa!

Chúng tôi tìm kiếm những người có thể đương đầu với thử thách và sẵn sàng nỗ lực cần thiết để thành công.Những người có thể tập trung vào việc đạt được mục tiêu hơn là đáp ứng lịch trình công việc và những người có khả năng thiết lập các ưu tiên và mục tiêu của riêng mình một cách độc lập.Về bản chất, chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có thể trở thành nhân sự chủ chốt tại DYP.