Robot dọn dẹp - tránh chướng ngại vật

Trung tâm hành chính Thâm Quyến

Trung tâm hành chính Thâm Quyến là một tòa nhà tổng hợp với nhiều chức năng như Chính quyền nhân dân thành phố Thâm Quyến, Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thâm Quyến, Bảo tàng Thâm Quyến, Hội trường Thâm Quyến, v.v. Đây là trung tâm hành chính của Thâm Quyến, văn phòng chính của chính quyền thành phố và là nơi dành cho giải trí công cộng.Nó đã trở thành sự chứng thực hình ảnh của Chính quyền thành phố Thâm Quyến, tòa nhà mang tính biểu tượng nhất ở Thâm Quyến.

Robot Candela sử dụng A02 của công ty chúng tôi, giảm tốc độ và tránh người đi bộ khi họ phát hiện người đi bộ, đồng thời hạ cánh và vận hành tại Civic Center Plaza, chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp quảng trường và tái chế rác thải.